Ga naar zoekveld

God is er voor iedereen!

maandag 19 augustus 2019

Jona 3:10 - Jona 4:3

Uit de Bijbel

Jona 3:10 - Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet. NBV

Jona 4:1-3 - Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ NBV

Matteüs 12:50 - ‘Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’ NBV

Deel deze overdenking: