Ga naar zoekveld

God is erbij in de storm

dinsdag 28 februari 2017

Handelingen 27:22,23

Hulp in nood

Psalm 46

‘Een betrouwbare hulp in de nood.’ (vers 2)

Een crisis! Het blijkt maar weer dat je er zo weer middenin kunt zitten. Wereldwijd, maar ook in ons eigen leven. Ineens hoor je dat je zeer ernstig ziek bent. Je vrouw blijkt een vriend te hebben. Je man ging vanochtend gezond van huis. ’s Middags kwam dat telefoontje dat hij er niet meer was. Wat was je blij met die zwangerschap. Maar na een aantal weken ging het mis. Je dacht: mij ontslaan ze niet. Maar je verloor je baan wel.

Psalm 46 gaat over een crisis uit vroeger tijden. De stad Jeruzalem was omsingeld door een machtige vijand. Het einde leek nabij. Maar op het gebed van koning Hizkia greep God Zelf in. In de nacht daarop werd de macht van de Assyriërs gekraakt. Met achterlating van duizenden doden vluchtte de vijand naar zijn land terug.

Je zou Psalm 46 een danklied kunnen noemen. Je ziet in die psalm de mensen naar de tempel gaan. Je hoort hen zingen: ‘God is ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.’ (NBG-vertaling)

Het is altijd geweldig om zulke diensten mee te maken. Als bijvoorbeeld iemand na een lange periode van ziekte weer in de kerk is. Als je hoort dat God ook in onze tijd machtige tekenen en wonderen doet. Als je na een voorspoedig jaar als gemeente in een dankdienst bij elkaar komt. Geen verkeerd woord daarover.

Wat je wel constateert is dat in al die situaties Gods hulp en redding achteraf bezongen wordt. Wat doe je als je nog midden in de moeilijkheden zit?

Dan komt het op vertrouwen aan. Vertrouwen dat God nog altijd dezelfde is. Dat doe je niet zomaar. Vaak word je bestormd met vragen. Je ziet het soms helemaal niet meer zitten. Maar juist dan is het goed om te gaan zingen: woorden van waarde. ‘God is ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.’ Wij hoeven dan ook niet terug te kijken naar de verlossing van Jeruzalem. Laten we juist dan kijken naar de overwinning van de dood door Jezus Christus. Want daardoor, zegt de Bijbel, heeft God ons opnieuw geboren doen worden. Daardoor leven wij in hoop.

‘Hij is krachtig bevonden een Hulp in de benauwheden.’ – Statenvertaling ‘Hij is een krachtige Hulp gebleken in de benauwdheid.’ – Herziene Statenvertaling ‘Hij is ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.’ – NBG-vertaling ‘Een betrouwbare hulp in de nood’! – NBV

Je hoeft niet bang te zijn. Mensen hebben door de eeuwen heen mogen ervaren dat God helpt. Zij kunnen daarvan spreken en zo anderen in nood verder helpen. Laten we deze woorden doorgeven en blijven zingen. Juist in moeilijke tijden.

Vraag - Wat zijn jouw bevindingen?

Deel deze overdenking: