Ga naar zoekveld

God onze Vader

vrijdag 20 mei 2022

Mattheüs 6:9

Uit de Bijbel

Mattheüs 6:9 - Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden (NBV)

Vredevorst, Vader, Almachtige, Here of Schepper: er zijn diverse benamingen voor God. Hoe spreek jij God in gebed aan?

Samen mogen wij bidden tot Onze Vader. Bid je mee? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen (Mattheüs 6:9-13, HSV)

Deel deze overdenking: