Ga naar zoekveld

God onze Vader

zaterdag 19 juni 2021

Mattheüs 6:9

Uit de Bijbel

Mattheüs 6:9 - Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden. NBV

Bid je mee?

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Deel deze overdenking: