Ga naar zoekveld

God redt Daniël en zijn vrienden, waardoor Nebukadnessar tot geloof komt

maandag 17 augustus 2020

Daniël 3:28

Uit de Bijbel

Daniël 3:28 - Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: 'Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.'

Deel deze overdenking: