Ga naar zoekveld

God vernieuwt ons denken

zondag 14 mei 2023

Filippenzen 1:6

Uit de Bijbel

Filippenzen 1:6 - Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

Romeinen 12:2 - U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Een aspect van de vernieuwing is, ons denken. Gedachten over de mensen om ons heen. Sta er eens een dag bij stil, de wijze waarop je denkt. Als iemand veranderd in z'n denken dan veranderd ook z'n gedrag, z'n persoon. We gaan leren hoe God ons ziet en onze naaste en de wereld. Je leert ook wat de goede weg is, de juiste keuzes. Het goede wat Hij met mij en mijn naaste voorheeft.

Deel deze overdenking: