Ga naar zoekveld

Gods diepste verlangen

donderdag 4 augustus 2022

1 Timotheüs 2: 3-4; 2 Petrus 3:3

Uit de Bijbel

1 Timotheüs 2:3-4 - *'Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.' *(NBV)

2 Petrus 3:3 - 'Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerten volgen.' (NBV)

Twee belangrijke mensen uit de kerk van toen, Paulus en Petrus, laten Gods diepste verlangen in bovenstaande Bijbelteksten zien. God wil iedereen eeuwig leven geven, ook jou!

Deel deze overdenking: