Ga naar zoekveld

Gods genade is genoeg

woensdag 8 februari 2017

2 Korintiërs 12

Wat is genade?

Psalm 103

Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.’ (vers 8)

Medelijden. Ontferming. Goedwillendheid. Gunst. Goedheid. Genadige goedheid. Goedgunstigheid. U kunt al deze woorden in een bijbel vinden, in een vertaling in de taal van vandaag. Het zijn verschillende woorden voor één woord dat in oudere vertalingen stond: het woord genade.

We zijn op zoek naar nieuwe woorden. Omdat velen niet meer weten wat genade betekent. Wat is genade?

Het eenvoudigste is, om maar zo dicht mogelijk bij het Nederlandse woord genade te blijven. In het woord genade zit namelijk de gedachte van geneigd zijn, toegenegenheid. Het aardige is, dat dit aspect ook zit in het Hebreeuwse woord, waarvan ons woord genade de Nederlandse vertaling is. Dat woord betekent ook buigen of neigen.

Genadig zijn is je over iemand buigen. Zoal een moeder zich buigt tover de wieg. En zoals een van dier, dat zich buigt over haar jongen. Buigen vol liefde. Dat is een ander soort buigen dan het buigen van een onderdaan, die vroeger moest buigen voor zijn koning. Dát was een uiting van onderworpenheid. Onthoud het voorbeeld van die moeder. Ziet je haar kijken? Dat is het.

Genade is niet iets wat je kunt pakken, laat staan verpakken. Het is God die Zich vol liefde vooroverbuigt naar ons mensen. Naar zondige mensen. Daarom noemen we Gods genegenheid genade.

Dat een moederdier zich buigt over haar jongen is in de natuur gegeven. We noemen het trouw, moederliefde. Als mensen veel van elkaar houden en zo elkaar ‘toegenegen’ zijn, is ook te begrijpen. Ook dat is liefde. Maar dat God Zich vol ontferming buigt over een zondige wereld, is moeilijker te benoemen. Het is meer dan liefde. Als je het liefde noemt, noem het dan onverdiende liefde. Of in één woord: genade.

Wij praten namelijk niet alleen over de houding van God naar een wereld toen deze nog goed was, maar juist over hoe Zijn houding is naar de wereld van nu. De wereld, waar we elke dag in leven. De wereld, die we kennen uit de krant en van de radio en vooral van de tv. God houdt nog altijd van die wereld. Hij is die wereld genadig.

Als je van liefde wilt spreken, is het wel geworden tot liefde van één kant. God buigt zich over een wereld die niet naar hem vraagt, mensen die niets van Hem willen weten. Dat Hij dat doet, dat Hij dat nog steeds blijft doen, dat is genade. Hij gaf aan die wereld Zijn eigen Zoon.

Genade: onbegrijpelijke liefde. Wie gelooft, komt woorden tekort.

Opmerking - Psalm 103 wordt vaak bij het avondmaal gelezen. Begrijp je waarom?

Deel deze overdenking: