Ga naar zoekveld

Gods hand op mij

donderdag 9 februari 2017

Psalm 139:5

Leg je leven in de handen van de Heer

Psalm 37:1-8

‘Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen.’ (vers 5)

Vroeger hing deze tekst in heel veel huiskamers. De tekst is in de moderne vertaling duidelijk en helder. Toch zit die oude formulering nog altijd in mijn hoofd: ‘Wentel je weg op de HERE, vertrouw op Hem en Hij zal het maken.’

In het Hebreeuws staat een werkwoord dat ‘rollen’ als grondbetekenis heeft. ‘Wentel je weg’ staat er. Je levensweg. Een gewone weg, een route kun je zelf plannen. Maar je levensweg niet. Telkens gebeuren er onverwachte dingen die al je plannen doorkruisen. Het leven kan heel moeilijk zijn. Je zorgen kunnen als een molensteen om je hals hangen.

David zegt: “Wentel het af op God.” Leg je leven in de handen van de HEER.

Zie je het voor je? Zo’n enorm zware steen. Zo één als er bijvoorbeeld voor het graf van Jezus geplaatst was. Een steen die nauwelijks van zijn plaats te krijgen was. De vrouwen zeiden: “Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen?”

Zo zwaar kan de levensweg zijn. Zonder God gaat het niet lukken.

Leg je leven in de handen van de HEER.

Hij is de HEER. Hij blijft ons trouw. Tot in eeuwigheid. Hij wil je helpen. Zijn Naam garandeert jou dat Hij er altijd is. Ik ben die Ik ben! De Eeuwige. De Schepper van hemel en aarde. God die trouw is tot in alle eeuwigheid.

Leg je leven in de handen van de HEER.

Het vraagt een bewuste keuze. Het is niet gemakkelijk. Maar als je het doet, lucht dat enorm op! De last is dan van jouw schouders af. Je hoeft zelf niet meer te (blijven) knokken. Want Hij zal het maken.

Hij zal het voor jou doen.

Hij zal je de weg wijzen. Hij zal je leven gaan leiden door de Heilige Geest. Hij helpt je bij moeilijke keuzes. In je gezin, op school, in de omgang met mensen die je niet zo liggen, in alles.

Veel mensen hebben het moeilijk, omdat ze blijven proberen om de zware last van het leven zelf te dragen. Je zult nooit iets volledig aan God kunnen overdragen, als je niet erkent dat je het zelf niet kunt.

Zoals ik al zei: Vroeger hingen mensen deze tekst aan de wand. Je hoeft van mij de tekst niet meer op te hangen. Schrijf hem maar in je hart.

Opmerking - een soortgelijke tekst vind je in Spreuken 3:5,6.

Deel deze overdenking: