Ga naar zoekveld

Gods liefde houdt nooit op

zaterdag 11 februari 2017

1 Korintiërs 13

De vrucht van de Geest is liefde

1 korintiërs 13

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22)

Love. Iedereen weet direct waar je het over hebt. Toch is dit stukje over liefde niet overbodig.

Want wat houdt liefde eigenlijk in? Is dat verliefdheid, is het seks, is dat liefde tussen twee mensen of is het liefde tot God. Trouwens, wat moet je je bij dat laatste voorstellen?

Onze taal kent maar één woord voor liefde. Het Grieks kent meerdere woorden. Woorden die overigens ook in samenstellingen in ons taalgebruik zijn binnengeslopen. We spreken over erotiek en over homofilie. En in die woorden zitten die oorspronkelijk Griekse woorden. Het Grieks kent het woord ‘eros’, dat is seksuele liefde. Het woord ‘phileo’ werd gebruikt om de liefde tussen vrienden aan te geven. Het derde woord dat de Grieken gebruikten, kennen we niet. Of ‘je moet in de kerk geboren zijn’. En dat is het woord ‘agapè’. Het is een omschrijving van een liefde die echt alles, maar dan ook alles voor een ander overheeft.

Agapè is een soort liefde die in zijn consequente vorm op aarde eigenlijk niet meer voorkwam. Ze is door Jezus Christus zelf geintroduceerd. Deze nieuwe liefde zegt niet: ‘jij bent er voor mij,’ maar: ‘ik ben er voor jou.’ En dan nog wel met deze toevoeging: ‘ongeacht wie je bent en ongeacht wat doet of hebt gedaan.’

Als in de Bijbel gezegd wordt: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft,’ dan gaat het over die liefde.

Liefde als een soort offer. 1 Korintiërs 13 is een hoofdstuk dat die liefde prachtig beschrijft.

Het is geen toeval dat God de liefde bovenaan de lijst van de vrucht van de Geest heeft geplaatst. We zijn die liefde namelijk kwijt. Wij kunnen niet zo liefhebben. Hoe anders zou de wereld eruitzien als we zo met elkaar konden omgaan. Als ons hoogste doel zou zijn om er te zijn voor een ander!

Maar het kan! Door het geloof in Jezus Christus. Johannes 15 geeft weer het antwoord: door te blijven in Hem. Door te onderzoeken en ontdekken hoeveel God werkelijk van ons houdt. Ook als ons hart vol zit met bitterheid, wrok, rancune, enzovoorts. Dan heeft God ons nog steeds lief.

Leef dicht bij Hem. Dat kan als je Zijn Woord overdenkt en denkt aan Zijn liefde voor jou, aan de prijs die Hij voor jou betaalde uit liefde, dan zal je leven van deze liefde doordrongen worden. Dan gaat die liefde stromen.

Tip - Vouw je handen en lees 1 Korintiërs 13 nog eens. Prijs God om Zijn liefde.

Deel deze overdenking: