Ga naar zoekveld

Gods verkiezing, hoe werkt dat?

zaterdag 22 mei 2021

1 Thess. 1:4-6

Uit de Bijbel

1 Thessalonicenzen 1: 4-6 - God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. NBV

Veel mensen schrikken van het woord uitverkiezing. Het doet denken aan een lot uit de loterij, waar je geen enkele invloed op hebt. In de Bijbel wordt er gelukkig zo niet over gesproken. Gods uitverkiezing kun je zien als Zijn overweldigende liefde die je niet kunt weerstaan.

Deel deze overdenking: