Ga naar zoekveld

Goed begin, verrassend vervolg

vrijdag 21 mei 2021

1 Thess. 1:1-3

Uit de Bijbel

1 Thess. 1:1-3 - Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. NBV

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Thessalonicenzen, waarin je ziet dat het werk van Gods geest doorgaat. Dat is net zo'n groot wonder als het werk dat begonnen is. Geloven is niet altijd makkelijk, het is soms hard werken - daarom heb je volharding nodig. Houd vol!

Deel deze overdenking: