Ga naar zoekveld

Goedheid

donderdag 18 oktober 2018

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

God is goed. God doet goed. Wat Hij maakt, is goed. Door de hele Bijbel heen wordt Gods goedheid bezongen. ‘Loof de HEER, want Hij is goed,’ is een steeds terugkerend refrein in de psalmen. Ja, zegt een andere psalm: ‘Goed is de HEER voor alles en allen.’ En hoe vaak klinkt het woord niet in het eerste hoofdstuk van de Bijbel? Alles wat God maakte, was goed. Zeer goed zelfs.

In de opsomming van de karaktertrekken van Jezus, zeg maar de vrucht van de Geest, komt goedheid na vriendelijkheid. Twee woorden, twee eigenschappen die veel op elkaar lijken. Goedheid en vriendelijkheid worden samen wel eens de tweelingvrucht genoemd, want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goedheid is de vriendelijkheid die aan het werk is. Vriendelijkheid in actie.

Mensen kunnen goede dingen doen. Goed zijn voor anderen. Maar daarom ben je nog niet automatisch goed voor God. Helaas zijn er op aarde veel goede mensen die God niet aanvaarden als de bron van alle goede dingen.

Begin bij het begin. Hoe ben ik goed? Als Gods Geest in je hart woont, zul je ook leren in Gods Geest te handelen. Maar het betekent nog meer. Het Griekse woord voor goedheid heeft ook nog het accent van terechtwijzing, discipline. Goedheid is goed zijn, goede dingen doen, goede dingen zeggen.

Het gaat om een houding die het geluk van de ander voor ogen heeft, in woorden en daden. Je kunt met goede woorden een ander ook waarschuwen. Toen Jezus de tempel ontruimde, was Hij goed bezig. En als Hij als een herder Zijn schapen roept, de weg naar de stal wijst, terughaalt naar de kudde, een standje geeft, is Hij juist de Goede Herder.

Een goed mens is echt goed in alle opzichten. Hij is niet alleen aardig, maar ook streng als dat nodig is. Zoals een goede vader. Zo kun je ook een goed christen worden en een goed mens. Dat zijn geen softies, maar echte mensen. Mensen in balans.

God is goed. Altijd goed. Ook die gave is er voor al Zijn kinderen.

Definitie - Goedheid is liefde in actie.

Deel deze overdenking: