Ga naar zoekveld

Groot is Uw trouw!

dinsdag 10 september 2019

Exodus 32:1

Uit de Bijbel

Exodus 32:1 - Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: 'Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.'

Klaagliederen 3:20-23 - Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw!

Uit de meditatie - 'Groot is Uw trouw! Daar mag je de Heer blijvend aan herinneren…'

Deel deze overdenking: