Ga naar zoekveld

Hemel en aarde raken elkaar

zondag 4 februari 2018

Exodus 19:5,6

Uit de Bijbel

Exodus 19:5,6 - '"Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken - want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk." Breng deze woorden aan de Israëlieten over.'

Matteüs 17:5 - Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'

Uit de meditatie - 'God heeft zijn volk niet in de steek gelaten. En Hij laat jou ook niet in de steek. Steeds weer komt God naar de mensen toe. Zoals Hij er voor Israël was in wolk en vuur, zo is Hij er voor jou door zijn Geest.'

Deel deze overdenking: