Ga naar zoekveld

Hij maakt het kwade goed

dinsdag 26 september 2017

Psalm 121:7

... wat wordt daar mee bedoeld?

God maakt het kwade goed. Dat is niet hetzelfde als: God verklaart het kwade goed. Kwaad is kwaad. Wij kunnen ons wél eens vergissen. Het kan wel gebeuren dat zaken, gebeurtenissen waarvan wij vonden dat het kwaad voor ons was, juist heel goed bleken te zijn. Kwaad is alles wat tegen Gods wil ingaat. God wil het kwade niet. God doet geen kwaad. God denkt geen kwaad. God volvoert geen kwaad. De mens is voor het kwaad verantwoordelijk. En… vergeet de satan niet.

Maar als het kwaad is gebeurd, staat God niet met lege handen. Het zal nooit kunnen betekenen dat Hij er niets meer aan kan doen. Jozef heeft in zijn leven ervaren dat het kwaad dat de mensen hem hadden aangedaan, door God ten goede werd gekeerd. Vanaf de zondeval heeft God de strijd aangebonden met het kwaad. En in Jezus Christus heeft Hij voor het oog van iedereen het kwaad overwonnen. Zo bond Hij de strijd aan met de dood. Hij maakte de dood tot een poort tot het eeuwige leven.

Er is nog altijd veel kwaad in deze wereld en veel vreselijk lijden. We hebben het kwade niet onder de knie. We moeten helaas de macht van het kwade erkennen, maar niet het recht ervan. Kwaad heeft geen recht van bestaan. Kwaad moet en zal uitgeroeid worden. Soms kan het lijken of het kwaad wel het laatste woord heeft. Veel mensen zitten er nog middenin. Maar de kerk zingt door alles heen: ‘Hij maakt het kwade goed.’ Het is een geloofsbelijdenis, omdat wij als christenen geloven in Jezus Christus.

Lees Psalm 121:7 in de Bijbel

Deel deze overdenking: