Ga naar zoekveld

Hoe gaat het met Lot en zijn gezin in Sodom?

maandag 23 augustus 2021

Genesis 19:15-29

Uit de Bijbel

Genesis 19:15-29 -* Het begon al bijna licht te worden. De mannen zeiden tegen Lot: 'Vlug, opschieten. Ga weg met je vrouw en je twee dochters. Want deze slechte stad zal verwoest worden. Ga weg, anders zul je sterven.' Lot aarzelde. Maar de mannen pakten hem en zijn vrouw en dochters bij de hand. Ze trokken hen mee de stad uit. Want de Heer wilde Lot redden. Buiten de stad bleven ze staan. Eén van de mannen zei: 'Vlucht toch, want je leven is in gevaar! Vlucht de bergen in. Blijf nergens in het dal stilstaan en kijk niet om. Anders zul je sterven.' Maar Lot zei: 'Ach heer, ik weet dat u het beste voor mij wilt. U hebt mijn leven gered. Maar de bergen zijn te ver. Dat haal ik niet en dan sterf ik toch nog. Dat stadje daar is dichtbij, daar kan ik naartoe vluchten. Dan ben ik gered. In zo'n kleine stad ben ik toch wel veilig?' De man zei: 'Goed. Dat stadje zal niet verwoest worden. Vlucht daarheen. Maar snel, want ik kan Sodom niet verwoesten voordat jij in dat stadje bent.' Vanaf toen werd dat stadje Soar genoemd.

Lot kwam in Soar aan toen de zon opging. Toen liet de Heer vuur uit de hemel neerkomen op Sodom en Gomorra. Hij verwoestte die steden en het hele gebied eromheen. Alle mensen daar stierven, en alles wat op het land groeide, ging dood. De vrouw van Lot had onderweg achteromgekeken. Toen was ze veranderd in een rots van zout.

Diezelfde ochtend ging Abraham naar de plek waar hij met de Heer gestaan had. Hij keek naar Sodom en Gomorra en naar het gebied eromheen. Hij zag dikke rookwolken. Het leek wel of het hele gebied een brandende oven was. Maar God had Lot gered toen hij de steden verwoestte. Zo hield God rekening met Abraham.*

Uit: Bijbel in Gewone Taal

Lees hier het hele verhaal van vandaag over Lot: Genesis 19

Deel deze overdenking: