Ga naar zoekveld

Ieder moet rekenschap afleggen

woensdag 10 augustus 2022

Matteüs 25:19

Uit de Bijbel

Matteüs 25:19 - 'Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap' (NBV)

In bovenstaande Bijbeltekst is te lezen dat ieder mens rekenschap van zijn/haar daden moet afleggen wanneer Jezus terugkomt. Hoe zet jij je gekregen talenten op dit moment in?

Deel deze overdenking: