Ga naar zoekveld

IJdele hoop

zondag 2 april 2017

1 Petrus 1:3

Niet bang voor morgen

1 Petrus 1:1-6

‘Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’ (1 Korintiërs 15:58)

Morgen..

Morgen kan er van alles gebeuren. Je kunt nergens zeker van zijn. Datgene wat achter je ligt – gisteren, het verleden – dat zijn feiten. Maar morgen?

Naar morgen kun je uitzien. Omdat je geweldige plannen hebt. Omdat anderen je veel hebben beloofd. Morgen begin je aan je eerste baan. Morgen ga je trouwen. Omdat morgen een stralende toekomst voor je in petto heeft.

Maar het kan ook anders. Misschien valt het helemaal niet mee. Morgen moet je weer worden bestraald. Morgen hoor je de uitslag. Morgen moet je alleen verder. Morgen is alles anders.

Morgen… Je kunt er naar uitzien. Je kunt er tegen opzien. Niets is zeker.

Zeker is wel dat God altijd dezelfde blijft. Hij is het begin en het einde. De alfa en de omega. Je mag ook zeker weten dat de dood, alle ellende niet het laatste woord heeft. Wij weten dat, omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Niet ons kruis bepaalt ons leven, maar Zijn open graf.

Pasen maakt morgen anders.

‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,’ zegt een lied. Dat mag werkelijkheid zijn in je leven als je Jezus kent. Morgen betekent inderdaad onzekerheid. Maar toch, Hij leeft! Daar ligt het geheim om te kunnen leven. Zijn opstanding geeft dit leven zin. Omdat Hij leeft, komt er een einde aan deze onzekere tijd. Het geeft vaste hoop op eeuwig leven. Zijn overwinning verzekert ons dat er Leven bestaat te midden van alles dat soms zo zinloos lijkt, alle teleurstellingen, problemen, pijn, sterven.

Die overtuiging geeft ons innerlijke rust. En als dat toch wordt aangevochten, moet je dat lied eens zingen. Ik heb er soms echt behoefte aan om het echt uit te zingen. Om die woorden weer te horen, en nog een keer en nog een keer…

Als je niet bang bent voor de dood, hoef je niet bezig te zijn met overleven. Het leven krijgt een andere kleur. Je kunt genieten van elke dag. Je mag nu zeker weten dat jouw leven van waarde is, omdat Hij leeft. Zijn leven is nu de bron waar je voortdurend uit mag putten.

Door Pasen staat elke dag in een ander licht.

Lied - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg, omdat ik weet: Hij heeft de toekomst en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.

Deel deze overdenking: