Ga naar zoekveld

Jeremiëren

donderdag 15 juni 2023

Klaagliederen 1:1

Uit de Bijbel

Klaagliederen 1:1 - Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is ze geworden, zij die groot was onder de volken, de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen.

Jeremia klaagde over het lot van Jeruzalem. De stad is tot een puinhoop gemaakt. Hij bleef achter, in groot verdriet. In dit boek Klaagliederen vind je zijn klaagzangen.

Deel deze overdenking: