Ga naar zoekveld

Kiezen voor je volk

vrijdag 14 februari 2020

Hebreeën 11: 24-26

Uit de Bijbel

Hebreeën 11:24,25 - Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. NBV

Deel deze overdenking: