Ga naar zoekveld

Kinderen gaan voorop

dinsdag 30 maart 2021

Matteüs 21:16

Uit de Bijbel

De laatste week van Jezus ging niet alleen over lijden. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal waarin Jezus Jeruzalem binnenkomt en de kinderen beginnen te juichen. Zij gaven een geweldige reactie op de liefde van Jezus. God zegt zelfs dat Hij hier kracht uithaalt. Wat vind je dat dit zegt over God?

Matteüs 21:16 - Ze gingen hem vragen: 'Hoort u wat ze zeggen?' En Jezus antwoordde hun: 'Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: "Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen"?' NBV

Deel deze overdenking: