Ga naar zoekveld

Leef in de kracht van de Geest

zaterdag 31 juli 2021

1 Timoteüs 6:11,12

Uit de Bijbel

en laat zien dat je aan God genoeg hebt!

1 Timoteüs 6:11,12 - Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. NBV

1 Timoteüs 6:17-19 - Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven. NBV

Deel deze overdenking: