Ga naar zoekveld

Heb elkaar lief zoals Jezus ons liefheeft

vrijdag 28 februari 2020

Johannes 13:34,35

Uit de Bijbel

De komende acht dagen herhalen we de serie 'Leven in Gods huisgezin', met ds. Orlando Bottenbley. Vandaag beginnen we met het feit dat we elkaar mogen liefhebben zoals Jezus ons liefheeft…

Johannes 13:34,35 - 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' NBV

Deel deze overdenking: