Ga naar zoekveld

Licht in de nacht

dinsdag 11 december 2018

Numeri 24:17

'Een ster komt op uit Jakob'

Tot aan Kerst zullen we de meditaties van Ds. Arie van der Veer over adventsliederen herhalen, uit 2016. Luister en zing je mee?

Numeri 24:17 - Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer.

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken

dit is de nacht dat Zijn leven begon

Sluier van angst en pijn lag op de volken

totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt die held're morgen aan


Prijs nu zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam


Wat Hij ons leert is geven om een ander

liefde alleen is de weg die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd


Prijs nu zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam


Prijs nu zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam


O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam

Deel deze overdenking: