Ga naar zoekveld

Liefde die niet kapot te krijgen is

maandag 13 februari 2017

Spreuken 3

Trouw

Jesaja 25:1

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (vers 22)

Paulus schrijft aan Timoteüs over de mens in de eindtijd:

‘Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar zijn…’

Allemaal negatieve karaktereigenschappen. En één daarvan is onbetrouwbaarheid. Mensen op wie je niet kunt vertrouwen.

Dat is een hard oordeel.

Als je om je heen kijkt, kunnen mensen toch wel behoorlijk trouw zijn. Vooral aan dingen en aan mensen die zij heel belangrijk vinden. Je hebt mannen die hun hele leven in auto’s rijden van hetzelfde automerk. Ze drinken altijd hetzelfde bier. Vrouwen die al jaren dezelfde parfum gebruiken. Maar niet alleen aan dingen is men trouw. Gelukkig zijn er ook in onze tijd nog mensen die wel vele jaren trouw zijn aan hun partner en hun kinderen.

Toch zie je veranderingen.

Het aantal echtscheidingen neemt alsmaar toe. We geven liefde en verliefdheid een hogere prioriteit dan trouw. Je leven lang bij dezelfde werknemer blijven, wordt steeds zeldzamer. Het gaat immers om je carrière. Dat is belangrijk. Voetballers veranderen van club, omdat ze bij de nieuwe club veel meer kunnen verdienen. Let maar eens op. Er zijn veel meer veranderingen. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Maar het geeft wel aan wat wij het belangrijkst vinden.

Trouw wordt in de nieuwe Bijbelvertaling (NBV) geloof genoemd. Lees de Bijbeltekst boven dit stukje maar. Ik vind het woord trouw als vertaling beter. Het gaat om de eigenschappen betrouwbaarheid, loyaliteit, toewijding. Het slaat op iemand die nauwkeurig zijn taak uitvoert. Het beschrijft iemand die doet wat hij/zij heeft beloofd.

Het verwijst ook naar iemand die trouw blijft aan God en Zijn Woord, ongeacht de omstandigheden. Trouw aan God (geloof in God) uit zich in trouw op het gebied van relaties, in de omgang met geld en al het andere dat je is toevertrouwd. De Heilige Geest maakt ons tot stabiele mensen op wie je kunt vertrouwen.

Net als alle andere onderdelen van de vrucht van de Geest is ook dit een eigenschap die bij God in ultieme vorm te vinden is. God is trouw, getrouw, betrouwbaar. Maar opnieuw is de boodschap: Hij wil ons maken zoals Hij.

Vraag - Op welk gebied in jouw leven is trouw nog een verbeterpunt?

Deel deze overdenking: