Ga naar zoekveld

Meer dan het gewone doen

vrijdag 10 maart 2023

Matteüs 5:23-24

Uit de Bijbel

Matteüs 5:23-24 - Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

Het koninkrijk van God is daar waar mensen Gods wil gaan doen. In de bergrede geeft God raadgevingen en aanwijzingen. Het lijkt misschien wel onhaalbaar maar God geeft ons een sleutel. Let niet op de regels maar op God. Begin met praten met God, Here, wat wilt u wat ik doen zal.

Deel deze overdenking: