Ga naar zoekveld

Meer dan ooit

woensdag 17 maart 2021

1 Petrus 1:17-19

Uit de Bijbel

Vandaag heeft Ds. van der Veer het over de prijs die Christus betaald heeft, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Die bevrijding komt door het geloof. Hoe ervaart u die bevrijding in uw leven?

1 Petrus 1:17-19 - En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. NBG ‘51

1 Petrus 1:17-19 - En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. NBV

Deel deze overdenking: