Ga naar zoekveld

Mijn hart zal juichen, want U brengt redding!

dinsdag 31 december 2019

Psalmen 13

Uit de Bijbel

Psalmen 13 - Voor de koorleider. Een psalm van David.

Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen: 'Ik heb hem verslagen,' mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen. NBV

Deel deze overdenking: