Ga naar zoekveld

Mirjam Kollenstaart - "Ik heb U met eigen ogen aanschouwd"

dinsdag 9 januari 2024

"Ik heb U met eigen ogen aanschouwd"

Uit de Bijbel


Herhaling 2019

Job 42:1-6 - Nu antwoordde Job de HEER: ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligten geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. U zei: “Luister, nu zal Ik spreken. Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet. ”Ik héb U horen spreken, en nu heb ik gezien wie U bent. Daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan.’

Lied: Heer ik roep vanuit het dal

Deel deze overdenking: