Ga naar zoekveld

Mozes

donderdag 16 november 2017

Hebreeën 11:24-27

Uit de Bijbel

Hebreeën 11:24-27 - Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.

Geloven is een voorbeeld nemen aan Mozes. Luxe en zekerheid durven loslaten, in het vertrouwen op de God die overvloedig geeft en voorziet… Lukt jou dit? Welke luxe vind je moeilijk om los te laten? En welke een stuk makkelijker?

Deel deze overdenking: