Ga naar zoekveld

Natuurlijke gaven van de Geest

donderdag 17 mei 2018

Romeinen 12:6

Uit de Bijbel

1 Korintiërs 12:8-11 - Aan de een wordt door de Geest het verkondingen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Romeinen 12:6 - We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.

Stelling - In de kerk maken mensen zich zo druk om de bijzondere gaven van de Heilige Geest, dat ze hun ‘gewone’ gaven vergeten!

Deel deze overdenking: