Ga naar zoekveld

Nederland Zingt Dag 2017: Hij kwam bij ons heel gewoon

woensdag 26 april 2017

Gebed

Here Jezus, ik kan me nauwelijks voorstellen dat Iemand zoals U, die God bent, afziet van al Uw macht en heerlijkheid. Dat U koos om zoals wij te zijn. Ik prijs Uw overgave. Ik belijd U, als de God die weet hoe zwaar het is om echt mens te zijn.

Deel deze overdenking: