Ga naar zoekveld

Nehemia zet door

vrijdag 5 juli 2019

Nehemia 2:10; Nehemia 2:20

Uit de Bijbel

Nehemia 2:10 - Toen Sanballat uit Bet-Choron en Tobia, zijn Ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. NBV

Nehemia 2:20 - Dit was mijn antwoord: 'Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden, hier is niets dat aan u herinnert.' NBV

Deel deze overdenking: