Ga naar zoekveld

Niet zien, toch geloven

zaterdag 1 april 2017

Johannes 20:29

Pasen is te zien

1 Petrus 1:1-6

‘Verheugd u daarover.’ (vers 6)

Op Pasen zong je met volle borst: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan.’ De dagen daarna sta je bij een graf. Je ontdekt dat het niet het enige graf is dat na Pasen is gedolven. Ondanks Pasen blijven er mensen sterven.

En dat is al ruim 2000 jaar het geval. Van Pasen is in deze wereld weinig te zien. De cyclus ‘geboren worden en sterven’ gaat gewoon door.

Toch is Pasen te zien. (Nog) niet aan geopende graven. Maar wel aan christenen die geloven in Pasen.

Geloven in Pasen. Wat is dat?

Christenen geloven dat Christus voor hen heeft geleden en voor hen is gestorven. Dat vieren we op Goede Vrijdag. Christenen geloven ook dat Christus is opgestaan uit de dood. Dat herdenken we met Pasen. Christenen geloven dat eenmaal alle graven open zullen gaan. Dat is hun visie op de toekomst. Het maakt hun leven totaal anders. Christus is voor hen gestorven en voor hen opgestaan.

Maar er is nog meer. Er is op Goede Vrijdag en Pasen niet alleen ontzaglijk veel voor hen gebeurd, maar ook met hen gebeurd. Het heeft alles te maken met de persoon Jezus Christus. Hij is onze plaatsvervanger, maar ook onze vertegenwoordiger.

Een plaatsvervanger is iemand die handelt in plaats van een ander, in de zin dat hij het handelen van een ander overbodig maakt. Je hoeft niets meer te doen. Het wordt allemaal voor je gedaan. Een vertegenwoordiger is iemand die handelt namens een ander, hij betrekt de ander bij wat hij doet.

Christus is onze plaatsvervanger. Hij deed wat wij zelf nooit konden doen. Hij stierf voor onze zonden. Hij onderging het oordeel. Maar als onze vertegenwoordiger deed Hij iets wat voor ons – omdat wij in het geloof met Hem verbonden zijn – geweldige consequenties heeft: we lijden met Hem, we sterven met Hem, en we staan met Hem op.

Daarom is Pasen te zien! Nog niet aan graven die opengaan. Maar wel aan het andere leven van christenen. Er is heel veel met hen gebeurd. Daarom gaan ze na Pasen anders om met lijden, met de dood, met het graf. Daarom kunnen ze ook in de week na Pasen uit volle borst zingen.

Door het geloof in Pasen staan christenen anders in het leven. Het heeft consequenties voor hun dagelijkse leven. Voor alles waarvoor zij zich inzetten, of juist tegen verzetten. Christenen kunnen na Pasen niet overgaan tot de orde van de dag.

Pasen moet in hun leven te zien zijn.

Opmerking - Ik weet natuurlijk best dat Pasen niet altijd te zien is in het leven van christenen. Hoe zou dat komen?

Deel deze overdenking: