Ga naar zoekveld

Nood leert bidden

dinsdag 2 juli 2019

Nehemia 1:4-6

Uit de Bijbel

Nehemia 1:4-6 - Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad: 'Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt, luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israelieten. Ik belijd de zonden die wij, Israelieten, tegenover u hebben gedaan, ook ik en mijn familie. NBV

Deel deze overdenking: