Ga naar zoekveld

Op God vertrouwen

zondag 9 april 2023

Psalm 84:11-13

Uit de Bijbel

Psalm 84:11-13 - Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Wij weten dat die genade gekomen is in Christus. De weldaden van God en de genade van God mogen wij kennen. Gelukkig de mens die op U vertrouwt. Vertrouw op God in Christus.

Deel deze overdenking: