Ga naar zoekveld

Paul Visser - Het kan snel gaan

woensdag 10 januari 2024

Het kan snel gaan

Uit de Bijbel


Herhaling 2021

Handelingen 17:1-4 - Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.

Lied: Laat ons de Heer lofzingen

Deel deze overdenking: