Ga naar zoekveld

Geestelijke vaders: Paulus

maandag 30 mei 2022

Handelingen 15:2

Uit de Bijbel

Handelingen 15:2 - 'Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten' (NBV)

In deze overdenking staan we stil bij het eerste conflict in de christelijke kerk en kijken we naar Paulus: van een volger tot een omstreden leider. Kijk je mee?

Deel deze overdenking: