Ga naar zoekveld

Precies dat moment

donderdag 2 februari 2017

Johannes 4:52,53

'U kunt mij rein maken'

Marcus 1:39-45

‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ (vers 40)

Een melaatse verzamelde al zijn moed en ging naar Jezus. Melaatse mensen werden in die tijd namelijk uit de samenleving verstoten. Iedereen dacht dat deze ziekte besmettelijk was. Dus als je je als melaatse toch onder de mensen begaf, was de kans groot dat je stenen naar je hoofd kreeg. Deze mensen werden beschouwd als vervloekten. Door de mensen, maar ook door God.

Toch stond die man op een dag voor Jezus. Hij had het risico genomen. Hij wilde die Jezus, waar iedereen over sprak, ook ontmoeten. Zieken werden door Hem genezen. Waarom hij dan ook niet? De Bijbel vertelt hoe hij voor Jezus op de knieën viel en smeekte om genezing. Hij twijfelde er niet aan of Jezus het kon. De vraag was meer of Jezus het ook wilde.

Kan Jezus mij genezen? Wil Jezus mij genezen?

Als jij in Jezus gelooft, kan dat ook een vraag van jou zijn. Je gelooft dat Jezus nu in de hemel is, maar ook dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft dat immers zelf bij Zijn afscheid gezegd. Daarom is het ook voor ons heel belangrijk om te lezen wat het antwoord van Jezus was.

Jezus’ antwoord was: “Ik wil.”

Het is een antwoord om nooit te vergeten. Je mag het beschouwen als een antwoord aan alle zieken. God zegt nee tegen ziekte en verdriet. God staat aan jouw kant in het gevecht tegen een ziekte.

Maar God wil nog meer. Vergeet niet waar melaatsheid in die tijd nog meer voor stond. Niet alleen voor een verschrikkelijke ziekte, maar ook voor een ziekte die stond voor uitgesloten worden, vervloekt zijn.

Ook daarvan geldt dat Jezus zei: “Dat wil Ik wegnemen!!”

Jezus kwam naar de aarde om onze zonden, onze vervloeking en onze ziekten op Zich te nemen. De wonderen die Hij deed, zijn tekenen van Zijn Koninkrijk dat komen gaat. God wil het. Daarom strijden wij met Hem mee tegen ziekte en pijn. Artsen en verpleegkundigen mogen weten dat God achter hen staat. In de strijd die wij voeren tegen een ziekte staan wij niet alleen.

Jezus heeft gezegd: “Ik wil.”

Toch blijven er vragen. Waarom werden toen niet alle melaatsen genezen? Waarom sterven er ook nu nog zoveel mensen aan allerlei ziekten? Alleen God weet het!

Vragen genoeg. Toch wil ik dit nooit vergeten: Jezus heeft gezegd: “Ik wil jou genezen.” Daar houd ik me aan vast.

Tip - Onthoud wat Jezus ook nog deed: Jezus kreeg medelijden, stak Zijn hand uit, raakte hem aan.

Deel deze overdenking: