Ga naar zoekveld

Profeet zonder opleiding

zaterdag 23 september 2023

Amos 1:1

Uit de Bijbel

Herhaling 2022

Amos 1:1 - Dit zijn de woorden van Amos, een schapenfokker uit Tekoa; het visioen dat hij zag over Israël, toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de aardbeving.

Amos was zich er bewust van dat hij geroepen was. Hoe houd je het vol om tegen de stroom in te roeien en de wil van God te vertolken? Als God je roept, maakt hij je ook bekwaam om zijn woord te verkondigen.

Deel deze overdenking: