Ga naar zoekveld

Psalm 121, een veelzijdig psalm

dinsdag 23 mei 2017

Psalm 121

God maakt het kwade goed

Psalm 121

*‘De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven.’ * (vers 7)

God maakt het kwade goed. Veel mensen zullen deze zin herkennen. Hij komt uit de berijming van Psalm 121. Een zin die velen bij het zingen zal ontroeren. Anderen hebben er hun vragen bij: ‘Hij maakt het kwade goed. Is dat zo?’

Een man die daar veel ervaring mee heeft gehad, is Jozef. Zijn gelukkige leventje thuis veranderde in een nachtmerrie toen hij door zijn broers als slaaf werd verkocht. Hij belandde in Egypte. Kwam daar tot overmaat van ramp ook nog in de gevangenis terecht. Later werd hij onderkoning van Egypte en redde hij zijn familie van de honger. Ook de breuk met zijn familie werd hersteld. Na de dood van zijn vader Jakob werd dat nog eens door hem bevestigd: ‘Ikzelf zal voor jullie en jullie kinderen zorgen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd.’

God maakt het kwade goed. Dat is niet hetzelfde als: God verklaart het kwade goed. Kwaad is kwaad. Wij kunnen ons wél eens vergissen. Het kan wel gebeuren dat zaken, gebeurtenissen waarvan wij vonden dat het kwaad voor ons was, juist heel goed bleken te zijn. Kwaad is alles wat tegen Gods wil ingaat. God wil het kwade niet. God doet geen kwaad. God denkt geen kwaad. God volvoert geen kwaad. De mens is voor het kwaad verantwoordelijk. En…vergeet de satan niet.

Maar als het kwaad is gebeurd, staat God niet met lege handen. Het zal nooit kunnen betekenen dat Hij er niets meer aan kan doen. Jozef heeft in zijn leven ervaren dat het kwaad dat de mensen hem hadden aangedaan, door God ten goede werd gekeerd. Vanaf de zondeval heeft God de strijd aangebonden met het kwaad. En in Jezus Christus heeft Hij voor het oog van iedereen het kwaad overwonnen. Zo bond Hij de strijd aan met de dood. Hij maakte de dood tot een poort tot het eeuwige leven.

Er is nog altijd veel kwaad in deze wereld en veel vreselijk lijden. We hebben het kwade niet onder de knie. We moeten helaas de macht van het kwade erkennen, maar niet het recht ervan. Kwaad heeft geen recht van bestaan. Kwaad moet en zal uitgeroeid worden. Soms kan het lijken of het kwaad wel het laatste woord heeft. Veel mensen zitten er nog middenin. Maar de kerk zingt door alles heen: ‘Hij maakt het kwade goed.’ Het is een geloofsbelijdenis, omdat wij als christenen geloven in Jezus Christus.

Tip - Zing dit vers maar eens – alleen of samen.

Deel deze overdenking: