Ga naar zoekveld

Psalm 130: Uit diepten van ellende

woensdag 13 december 2017

Lied: Psalm 130

Hij neemt ons bij de hand

Uit diepten van ellende is best een heftige psalm om te zingen. Maar soms sluit het wel aan bij onze werkelijkheid. Soms voelt het alsof we in een diepe put zitten. Maar wat een bemoedigende boodschap: Kerst is dat God naar ons toekomt door Jezus. Hij neemt ons bij de hand.

Uit diepten van ellende,

roep ik met mond en hart,

tot U, die heil kunt zenden.

"o Heer, aanschouw mijn smart!

Wil naar mijn smeekstem horen,

merk op mijn jammerklacht,

verleen mij gunstig' oren,

daar 'k in mijn druk versmacht!"


Ik blijf de Heer verwachten,

mijn ziel wacht ongestoord:

ik hoop in al mijn klachten,

op zijn onfeilbaar woord.

Mijn ziel vol angst en zorgen,

wacht sterker op de Heer,

dan wachters op de morgen,

de morgen, ach wanneer?


Hoopt op de Heer, gij vromen!

Is Israël in nood,

er zal verlossing komen:

zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt op hun gebeden,

gans Israël eens vrij,

van ongerechtigheden;

zo doet hij ook aan mij.

Deel deze overdenking: