Ga naar zoekveld

Stal van mijn hart

maandag 17 december 2018

Lied 'Stal van mijn hart'

'Jezus wordt geboren in de stal van je hart'

We zien uit naar het Kerstfeest: de geboorte van Jezus. Je kunt het weten én je kunt het geloven. Dominee Arie van der Veer legt ons naar aanleiding van het lied 'Stal van mijn hart' een vraag voor: Wat heb je eraan als je weet dat Jezus in Bethlehem is geboren en Hij heeft geen plek in je leven?

In de stal van mijn hart is een kindje geboren

en het wordt licht en het geeft kleuren aan het donker om mij heen.

In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren,

maar iets beweegt, want er is liefde en het laat mij niet alleen.


Als ik het begrijpen wil, vallen mijn gedachten even stil,

het verandert mij, de wereld voelt opeens niet meer zo kil.


In de stal van mijn hart is een kindje geboren

en het is mooi, het is zo anders dan de mensen om mij heen.

In de stal van mijn hart kan ik engelen horen:

Ere zij God, vrede op aarde, want Hij kwam voor iedereen.


Als ik het verzwijgen wil, roepen zelfs de muren en de wind,

ze vertellen mij dat hier vandaag een nieuwe tijd begint.


Ik geloof in wonderen, maar ze waren nooit zo groot als dit,

en het vult mijn hart, wanneer ik in mijn stal dit kind aanbid.


Groot is Zijn liefde op de wegen die ik lopen zal,

ver van de kribbe naar een kruis.

Niets kan ons scheiden, ook al ga ik door het diepste dal:

altijd brengt Hij mij naar huis.


Daarom is de dank alleen aan Hem en ik zal Hem eren met mijn stem,

want dit kind is God, geboren in de nacht van Bethlehem.

En wanneer ik wankel als ik val weet ik dat hij altijd zeggen zal

in de diepste pijn dat hij er voor zijn kinderen zal zijn.

Deel deze overdenking: