Ga naar zoekveld

Thuis bij God

vrijdag 17 februari 2017

Psalm 84

Hoe kom ik thuis?

Psalm 43

‘Zend Uw licht en Uw waarheid.’ (vers 3)

Een gast in mijn programma maakte geestelijk een moeilijke periode door. Ineens was zijn gevoel voor God weg. Nachten lag hij wakker. Waar is God, wie is Hij?

In psalm 43 kom je net zo’n situatie tegen. De dichter gelooft in God. God heeft hem niet afgewezen en hij heeft God niet afgewezen. Daarom kan hij niet begrijpen waarom God zijn vijanden de overhand laat krijgen. De psalm begint met twee waaromvragen: ‘Waarom wijst U mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd?’

Ieder mens mag God waarom-vragen stellen. Sterker nog: de Bijbel spoort ons aan juist om ál onze zorgen aan God voor te leggen. Déze man bidt om verlossing van zijn vijanden.

Maar hij bidt om nog meer! ‘Zend Uw Licht en Uw Waarheid, laten die mij geleiden en brengen naar Uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.’

Licht en waarheid hebben alles met God te maken. God is Licht. God is waarheid. De dichter bidt om geestelijk licht. Geestelijk licht helpt geestelijke ogen – die van ons hart – de geestelijke werkelijkheid te zien. Op deze manier bad ook Paulus voor de gemeente van Efeze (hoofdstuk 1:18): ‘Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag.’

Het licht van God helpt ons om God zelf weer te zien. Het doet ons de waarheid ontdekken. Gods waarheid is de enige, echte werkelijkheid. Die valt niet samen met de werkelijkheid van ons gevoel. Dat kan soms zo misleidend zijn. Ook niet met de werkelijkheid van moeilijke omstandigheden. Wat kunnen die het zicht op God ontnemen! Ook niet met de werkelijkheid van ons denken. In Gods licht kunnen dat illusies blijken te zijn.

Maar niet alleen daarom hebben wij Gods Licht en Gods Waarheid nodig. Let op wat de dichter nog meer zegt: ‘Zend Uw Licht en Uw Waarheid. Laten zij mij brengen naar de plaats waar U woont.’ De dichter wil naar Gods Huis. Naar de tempel. Naar de plek waar vergeving wordt gevonden en verzoening wordt verkondigd.

Deze dichter verbleef (gedwongen!) in het buitenland. Hij verlangde naar thuis, thuis bij God. Maar ook wij kunnen ‘ver van huis’ zijn. In onze beleving is God dan ver weg. Wat kan het verlangen naar God groot zijn. Want ‘aan Zijn voeten is de hoogste plaats’. Dat is een plek van intense vreugde.

Het is geweldig om verlost te worden van ‘vijanden’. Maar altijd bij God wonen is een nog veel mooier vooruitzicht. Geen wonder dat in de kerk dit psalmvers graag gezongen wordt. Het is het diepste verlangen van elk kind van God.

Tip - Een psalm om te bidden.

Deel deze overdenking: