Ga naar zoekveld

Tweede kerstdag: Komt allen tezamen

donderdag 26 december 2019

Lucas 2, Matteüs 2

'Komt, laten wij aanbidden'

Lucas 2, Matteüs 2 - Wat is aanbidden eigenlijk? Dominee Arie van der Veer staat er in zijn korte kerstboodschap bij stil. Aanbidden is een gerichtheid op de ander. Op deze Tweede kerstdag buigen we als het ware mee met de herders en de wijzen uit het oosten. We gaan op de knieën voor Jezus. Komt, laten wij aanbidden, onze Koning.

Komt allen tezamen

jubelend van vreugde

komt nu, o komt nu

naar Bethlehem

Ziet nu de vorst der

eng'len hier geboren

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

die Koning


De hemelse eng'len

riepen eens de herders

weg van de kudde

naar 't schamel dak

Spoeden ook wij ons

met eerbied'ge schreden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

die Koning


O Kind, ons geboren

liggend in de kribbe

neem onze liefde

in genade aan

U, die ons liefhebt

U behoort ons harte

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

die Koning


Wij prijzen U voor eeuwig

Wij prijzen U voor eeuwig

Wij prijzen U voor eeuwig

o Koning

Deel deze overdenking: