Ga naar zoekveld

Uw nabijheid wil ik zoeken

zondag 22 november 2020

Psalmen 27:1,7 en 8

Uit de Bijbel

Psalmen 27:1 - Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? NBV

Psalmen 27:7,8 - Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na: 'Zoek mijn nabijheid!' Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, […]. NBV

Deel deze overdenking: