Ga naar zoekveld

Vergeven...

zaterdag 30 september 2017

Micha 7

... en vergeten!

Micha 7:16-20

‘Wie is een God als u die schuld vergeet en aan de zonde voorbijgaat?’ (vers 18)

De Tweede Wereldoorlog is ruim zestig jaar geleden. We zijn die moeilijke tijd niet vergeten. Elk jaar worden op 4 mei de doden herdacht.

Kun je dat ook samen doen met de Duitsers? Het is een discussie die steeds weer oplaait.

‘God vergeeft en vergeet.’ ‘God werpt onze zonden in de zee van eeuwige vergetelheid.’ Veel mensen vonden en vinden enorm veel troost in dat gezegde. God weet er gewoon niet meer van. Of ligt het toch iets anders? Mensen kunnen niet vergeven en vergeten. Dat kan God alleen. Maar moeten we het ook? Mogen we als christenen in dit opzicht anders zijn dan God?

God vergeeft en vergeet.

Als God vergeeft, denkt Hij niet meer aan onze zonden. Hij brengt ze nooit meer ter sprake. Hij rekent het kwade niet toe. Totaal anders is het optreden van de satan. In een visioen dat de profeet Zacharia had, zag hij hoe de satan de hogepriester Jozua aanklaagde vanwege zijn vele zonden. De satan is er altijd op uit om ons te herinneren aan wat er misging in ons leven. God gaat daar heel anders mee om. Hij straft ons niet op basis van onze zonden en vergeldt ons niet op basis van onze schuld.

God vergeet. Wel is het goed om te weten dat het vergeten van God iets totaal anders is dan het vergeten van mensen. Ons vergeten is niet meer weten. Gods vergeven gaat veel meer in de richting van niet meer willen weten.

God is niet vergeetachtig. Veel dingen slijten naarmate de tijd verstrijkt. Voor God behouden alle dingen hun actualiteit. Goede en kwade zaken. Daarom gaat Zijn vergeven ook zo diep. Alles staat in Zijn geheugen gegrift. De pijn wordt nog steeds gevoeld. Maar als Hij vergeeft, vergeeft Hij voor de volle 100%. De oude psalm bezingt het zo mooi: ‘ook ziet Hij geen van hunnen zonden aan.'

Maar mede daarom is Zijn vergeten zo onvoorstelbaar. Hij wil er gewoon niet meer van weten. Hij zal er ons nooit meer aan herinneren. Zo groot en zo ver gaat Zijn vergeving.

Vergeven en vergeten? Het zou geweldig zijn als Gods kinderen in hun omgang met dat verschrikkelijke verleden mogen lijken op hun God. Vergeten kunnen we het niet. Het staat in ons leven, in de geschiedenisboeken geschreven. Maar ook vergeven blijft heel moeilijk. Niet alleen bij de bevrijding, maar ook bij de herdenking hebben we de hulp van God hard nodig.

Advies - Vergeven en vergeten, dat is niet af te dwingen. Ook niet op te leggen. Misschien is het goed om juist die ander met al zijn slechte daden over te geven in de handen van God. God oordeelt rechtvaardig.

Deel deze overdenking: