Ga naar zoekveld

Vrede

maandag 15 oktober 2018

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Vlak voor Zijn kruisiging zei Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.'

Jezus zou aan het kruis Zijn leven voor ons geven. Dankzij dat verzoenende werk zou Zijn Geest ook in ons hart komen. En dat is de bron van vrede. Deze vrede is niet gebaseerd op de afwezigheid van moeilijke periodes, maar op de aanwezigheid van God op elk moment van ons leven.

Jezus heeft ook gezegd: ‘Dit heb Ik tot u gesproken opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.' ‘Verdrukking’ in de wereld, maar tegelijkertijd ‘vrede’ in Jezus. Dat is een vrucht van het werk van Gods Geest in ons.

Deel deze overdenking: