Ga naar zoekveld

Vredestichters?

dinsdag 8 mei 2018

Matteüs 5:9

Uit de Bijbel

Matteüs 5:9 - Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Vrede, sjalom is in de Bijbel een woord dat alles te maken heeft met een leven in goede verhoudingen: allereerst een goede verhouding met God, vervolgens goede verhoudingen tussen mensen, maar ook een goede verhouding tot jezelf.

Deel deze overdenking: